:: Ul. Lokatorska 9, 93-021 Łódź :: Centrala: 42 684-36-06, 42 684-76-91 Fax: 42 682-46-55 ::

WPŁATY CZYNSZU

WPŁATY CZYNSZU
Numer rachunku bankowego-Bank PKO BP SA III Oddział w Łodzi:
               34 1020 3378 0000 1102 0011 5279
Kasa przyjmuje interesantów w:
Poniedziałek godz. 12:00-14:00
Wtorek          godz. 11:00-13:00  i  15:00-17:00
Czwartek      godz. 11:00-13:00
Piątek           godz. 11:00-13:00
Środa                  nieczynna

Przyjęcia Interesantów

Poniedziałek-Piątek  godż. 7:00 - 15:00
Wtorek  godż 10:00 - 18:00
Środa    dzień bez przyjęć interesantów, za wyjątkiem zgłoszeń wszelkich awarii
Sobota  dzień wolny od pracy

Prezes,  Z-ca Prezesa
przyjmują interesantów we wtorki w  godż. 11:00-13:00   i  15:00-17:00
 
Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
przyjmują interesantów w pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16:00 - 18:00.

INFORMACJA O SEGREGACJI ŚMIECI

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TOWARZYSTWO LOKATOR” im.
Franciszka HELIŃSKIEGO w Łodzi informuje, iż w uzgodnieniu z Walnym
Zgromadzeniem i Radą Nadzorczą, czasowo wprowadza zasadę wywozu
śmieci niesegregowanych w całej Spółdzielni. Jednocześnie istnieje możliwość
wprowadzenia segregacji odpadów dla poszczególnych nieruchomości
po wcześniejsze deklaracji wszystkich jej mieszkańców, iż zobowiązują się
do przestrzagania następujących zasad takiego systemu usuwania odpadów.